چین پنل روکش آلومینیومی سازنده
خانه محصولات

معماری سایه

معماری سایه

3mm شکل 4mm ضخامت آلومینیوم کامپوزیت پانل برای سایه رنگ طیف

3mm شکل 4mm ضخامت آلومینیوم کامپوزیت پانل برای سایه رنگ طیف

معماری سایه دار Fusiform Sunshade حداکثر طول 9000 میلی متر با ارزش پردازش بالا

معماری سایه دار Fusiform Sunshade حداکثر طول 9000 میلی متر با ارزش پردازش بالا

1.0mm - 5.0mm ضخامت معماری سایه دار خورشیدی با آلومینیوم آلیاژ

1.0mm - 5.0mm ضخامت معماری سایه دار خورشیدی با آلومینیوم آلیاژ

Solid Color AP-102 Sun Shading Architecture آلیاژ آلومینیوم لوور پروفیل

Solid Color AP-102 Sun Shading Architecture آلیاژ آلومینیوم لوور پروفیل

معماری پنل لانه زنبوری معماری سایه دار Wing Shading Exterior Shades

معماری پنل لانه زنبوری معماری سایه دار Wing Shading Exterior Shades

Page 1 of 1